Korvaukset

Fysikaalinen hoito

Sairauskassa korvaa lääkärin määräämästä fysioterapiasta ja fysioterapeuttisesta tutkimuksesta 75%, kuitenkin enintään 15 hoitokerralta kalenterivuodessa

Korvauksen hakeminen:

Korvauksen hakuaika on 6kk maksun suorittamisesta.

Toimita sairauskassaan lasku ja maksukuitti (maksukuitti ei ole välttämätön), lääkärin allekirjoittama fysioterapialähete.

Huom! Lääkärin lähete tarvitaan, vaikka kelakorvausta ei saa enää fysikaalisesta hoidosta 1.1.2023 alkaen. Lääkärin lähete toimitetaan ensimmäisellä kerralla, kun korvausta haetaan. Jatkossa lisätään hakemuksen lisätieto kohtaan, että lähete on toimitettu aiemmin. Lähete tulee olla aina kirjoitettu ennen hoidon aloittamista.

Hieronta

Sairauskassa korvaa koulutetun hierojan antamasta hoidosta 75%, kuitenkin enintään 10 hoitokerralta kalenterivuodessa. Korvauksen enimmäismäärä on 400€ kalenterivuodessa.

Lääkärin lähetettä ei tarvita, edellytyksenä koulutettu hieroja (oikeuden hierojan ammattinimikkeen käyttöön voi tarkistaa JulkiTerhikistä .

Korvauksen hakeminen

Korvauksen hakuaika on 6kk maksun suorittamisesta.

Toimita sairauskassaan lasku ja maksukuitti/käteiskuitti. kuitissa tulee olla seuraavat tiedot: Hierojan nimi, y-tunnus/rekisteröintinumero, hoidettavan nimi, käyntipäivät, hieronnan hinta

Muut hoidot

Sairauskassa korvaa lääkärin määräämästä naprapatia, kiropraktiikka ja osteopaattihoidosta sekä jalkaterapeutin hoidosta 75%, kuitenkin kaikista edellä mainituista hoidoista yhteensä enintään 5 hoitokertaa kalenterivuodessa

Korvauksen hakeminen

Kts. kohta hieronta ja lisäksi lääkärin lähete.

Sairaalamaksut;

Sairaalan sarjahoito- ja päiväkirurgiamaksut korvataan kokonaan.

Sairaalan hoitopäivämaksut korvataan kokonaan, saman sairauden johdosta enintään 180 vuorokautta

Poliklinikkamaksut ja terveyskeskusmaksut

Sairaalan poliklinikkamaksu korvataan kokonaan

Kunnallisen puolen terveyskeskus- ja vuosimaksu korvataan kokonaan

Korvauksen hakeminen;

Korvauksen hakuaika on 6kk maksun suorittamisesta.

Toimita sairauskassaan lasku ja maksukuitti (verkkopankista tulostettu ilmainen kuitti) tai voit toimittaa laskun suoraan sairauskassaan.

Kassan lisäetuutta maksetaan sairausvakuutuslain mukaan korvattavista (Kela-korvattavista) valmisteista.

Alkuomavastuuta ei korvata (50€/v)

Korvauksen hakeminen;

Kassalla on sopimusapteekit, joissa saat korvauksen esittämällä kela-kortin (jossa on kassan numero 32503).

Jos käyt apteekissa, jossa ei ole sopimusta -> toimita sairauskassaan apteekin alkuperäinen kuitti, laskelma ja kelan korvaushakemus  sv 178

Erikoislääkärin palkkiot

Sairauskassa korvaa 80% erikoislääkärinpalkkiosta, ei kuitenkaan erikoistuvan ja/tai yleislääketieteen erikoislääkärin palkkiota.

Sairauskassa korvaa 80% erikoislääkärin vastaanotolla tehtävistä toimenpiteistä, ei kuitenkaan leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä perittyä palkkiota. Toimenpiteistä aiheutuneita laitosmaksuja ei korvata. Poikkeuksena  tähystystutkimusten (skopioiden) laitosmaksut, joista korvataan 80%.

Tutkimukset

Sairauskassa korvaa 90% lääkärin määräämistä laboratoriotutkimuksista ja patologian alaan kuuluvista tutkimuksista sekä niihin liittyvästä näytteenotosta. Korvauksen enimmäismäärä on 3000 euroa kalenterivuodessa vakuutettua kohti. 

Sairauskassa korvaa 90%  lääkärin määräämistä radiologisista tutkimuksista, ei kuitenkaan tutkimuksen yhteydessä tehtäviä muita toimenpiteitä. Korvauksen enimmäismäärä on 3000 euroa kalenterivuodessa vakuutettua kohti.

Toimistomaksuja, e-reseptimaksuja tai kantamaksuja ei korvata.

Korvauksen hakeminen

Sairauskassalla on sopimuspaikkoja, joissa esittämällä kela-kortin (jossa on kassan numero 32503) saa suoraan korvauksen.

Jos asioit lääkärikeskuksessa, jossa ei ole sopimusta -> palkkio maksetaan ensin itse ja toimitetaan lasku ja kuitti sairauskassaan. Kelavähennyksen voi tehdä palveluntuottaja.

Silmälasit

Sairauskassa korvaa lääkärin tai optikon määräämistä silmälaseista, piilolinsseistä ja laserleikkauksesta korvataan 400€ joka toinen kalenterivuosi tai 800€ neljän vuoden välein kun vakuutussuhde on kestänyt vuoden.

Korvausta voit hakea saman kalenterivuoden aikana useammassa erässä.

Optikon näöntarkastus korvataan vain silmälasien oston yhteydessä.

Korvauksen hakeminen

Korvauksen hakuaika on 6kk maksun suorittamisesta.

Sairauskassasta saa maksusitoumuksen silmälasien ostoa varten tai voit toimittaa alkuperäisen ostokuitin silmälaseista (tarkista, että kuitissa on sinun nimesi)

Hammashoito

Sairauskassa korvaa hammashoitoa 400€/v, kun jäsenyys on kestänyt vuoden.

Korvaus sisältää kunnallisen hammaslääkärin ja suuhygienistin hoidot, yksityisen hammaslääkärin ja suuhygienistin hoidot, myös ei Kela-korvattavat hoidot, lukuun ottamatta esteettisiä hoitoja (esim. valkaisut).

Röntgen-tutkimukset korvataan tutkimuksena, ei hammashoidon etuudesta.

Hammashoidon korvausta voi myös käyttää purenta-, kuorsaus-, yö- ja uniapneakiskoista aiheutuviin kustannuksiin.

Korvauksen hakeminen

Korvauksen hakuaika on 6kk maksun suorittamisesta.

Toimita sairauskassaan lasku/maksukuitti hammaslääkärin palkkiosta. Jos kustannuksista on jo vähennetty Kelan osuus, lasku riittää korvauksen hakemiseen. 

Jos kela-vähennystä ei kuitenkaan tehdä palveluntuottajan toimesta, toimita sairauskassaan selvitys hammaslääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista lomake, lasku sekä allekirjoitettu korvaushakemus. 

Suuhygienistin palkkioiden osalta toimita lisäksi hammaslääkärin tutkimus- ja hoitomääräys suuhygienistin hoitoon.

Apuvälineet

Sairauskassa korvaa lääkärin määräämien sidosten, apuvälineiden, tekojäsenten ja laitteiden ensimmäisestä hankkimisesta 150€:n enimmäismäärään saakka samasta sairaudesta kalenterivuodessa, joita ei ole mahdollista saada joko pysyvästi tai tilapäisesti ilmaiseksi. 

Sairauskassa korvaa lääkärin määräämien tukipohjallisten hankkimisesta 150€:n enimmäismäärään saakka kalenterivuodessa. (ei urheiluliikkeistä ostettuja pohjallisia)

Korvauksen hakeminen

Korvauksen hakuaika on 6kk maksun suorittamisesta.

Toimita sairauskassaan lääkärin lähete ja kuitti maksetusta apuvälineestä.