Korvaukset

Fysikaalinen hoito

Sairauskassa korvaa lääkärin määräämästä fysioterapiasta ja fysioterapeuttisesta tutkimuksesta 85%, kuitenkin enintään 15 hoitokerralta kalenterivuodessa

Korvauksen hakeminen:

Jos Kelan osuus on jo vähennetty; toimita sairauskassaan lasku ja maksukuitti.

Jos palveluntuottaja ei ole tehnyt kela vähennystä; toimita sairauskassaan lääkärin allekirjoittama fysioterapialähete (alkuperäinen), fysioterapeutin allekirjoittama selvitys annetusta fysioterapiasta lomake, lasku ja maksukuitti sekä täytetty Kelan korvaushakemus.

Hieronta

Sairauskassa korvaa koulutetun hierojan antamasta hoidosta 85%, kuitenkin enintään 15 hoitokerralta kalenterivuodessa.

Lääkärin lähetettä ei tarvita, edellytyksenä koulutettu hieroja (oikeuden hierojan ammattinimikkeen käyttöön voi tarkistaa JulkiTerhikistä .

Korvauksen hakeminen

Toimita sairauskassaan lasku ja maksukuitti/käteiskuitti. kuitissa tulee olla seuraavat tiedot: Hierojan nimi, y-tunnus/rekisteröintinumero, hoidettavan nimi, käyntipäivät, hieronnan hinta

Muut hoidot

Sairauskassa korvaa lääkärin määräämästä naprapatia, kiropraktiikka ja osteopaattihoidosta sekä jalkaterapeutin hoidosta 85%, kuitenkin kaikista edellä mainituista hoidoista yhteensä enintään 5 hoitokertaa kalenterivuodessa

Korvauksen hakeminen

Kts. kohta hieronta

Sairaalamaksut;

Sairaalan sarjahoito- ja päiväkirurgiamaksut korvataan kokonaan.

Sairaalan hoitopäivämaksut korvataan kokonaan, saman sairauden johdosta enintään 180 vuorokautta

Poliklinikkamaksut ja terveyskeskusmaksut

Sairaalan poliklinikkamaksu korvataan kokonaan

Kunnallisen puolen terveyskeskus- ja vuosimaksu korvataan kokonaan

Korvauksen hakeminen;

Toimita sairauskassaan lasku ja maksukuitti (verkkopankista tulostettu ilmainen kuitti) tai voit toimittaa laskun suoraan sairauskassaan.

Kassan lisäetuutta maksetaan sairausvakuutuslain mukaan korvattavista (Kela-korvattavista) valmisteista.

Alkuomavastuuta ei korvata (50€/v)

Korvauksen hakeminen;

Kassalla on sopimusapteekit, joissa saat korvauksen esittämällä kela-kortin (jossa on kassan numero 32503).

Jos käyt apteekissa, jossa ei ole sopimusta -> toimita sairauskassaan apteekin alkuperäinen kuitti, laskelma ja kelan korvaushakemus  sv 178

Erikoislääkärin palkkiot

Sairauskassa korvaa erikoislääkärinpalkkion, ei kuitenkaan erikoistuvan ja/tai yleislääketieteen erikoislääkärin palkkiota, mikäli kyseessä on muun sairauden kuin hammassairauden parantamiseksi välttämätön hoito, ei kuitenkaan leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä perittyä palkkiota

Tutkimukset

Sairauskassa korvaa lääkärin määräämät laboratoriotutkimukset ja patologian alaan kuuluvat tutkimukset sekä niihin liittyvä näytteenotto silloin, kun hoito on myös sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa.Korvauksen enimmäismäärä on 3000 euroa kalenterivuodessa jäsentä kohti. 

Sairauskassa korvaa lääkärin määräämät radiologiset tutkimukset silloin, kun hoito on myös sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa, ei kuitenkaan tutkimuksen yhteydessä tehtäviä muita toimenpiteitä. Korvauksen enimmäismäärä on 3000 euroa kalenterivuodessa jäsentä kohti.

Toimistomaksuja, e-reseptimaksuja tai kantamaksuja ei korvata

Korvauksen hakeminen

Sairauskassalla on sopimuspaikkoja, joissa esittämällä kela-kortin (jossa on kassan numero 32503) saa suoraan korvauksen.

Jos asioit lääkärikeskuksessa, jossa ei ole sopimusta -> palkkio maksetaan ensin itse ja toimitetaan lasku ja kuitti sairauskassaan. Kelavähennyksen voi tehdä palveluntuottaja.

Silmälasit

Sairauskassa korvaa lääkärin tai optikon määräämistä silmälaseista, piilolinsseistä ja laserleikkauksesta korvataan 400€ joka toinen kalenterivuosi tai 800€ neljän vuoden välein kun jäsenyys on kestänyt vuoden.

Korvausta voit hakea saman kalenterivuoden aikana useammassa erässä.

Optikon näöntarkastus korvataan vain silmälasien oston yhteydessä.

Korvauksen hakeminen

Sairauskassasta saa maksusitoumuksen silmälasien ostoa varten tai voit toimittaa alkuperäisen ostokuitin silmälaseista (tarkista, että kuitissa on sinun nimesi)

Hammashoito

Sairauskassa korvaa hammashoitoa 400€/v, kun jäsenyys on kestänyt vuoden.

Korvaus sisältää kunnallisen hammaslääkärin ja suuhygienistin hoidot, yksityisen hammaslääkärin ja suuhygienistin hoidot, myös ei Kela-korvattavat hoidot, lukuun ottamatta esteettisiä hoitoja (esim. valkaisut).

Röntgen-tutkimukset korvataan tutkimuksena, ei hammashoidon etuudesta.

Hammashoidon korvausta voi myös käyttää purenta-, kuorsaus-, yö- ja uniapneakiskoista aiheutuviin kustannuksiin.

Korvauksen hakeminen

Sairauskassaan voi toimittaa laskun hammaslääkärin palkkiosta. Jos kustannuksista on jo vähennetty Kelan osuus, lasku riittää korvauksen hakemiseen. Jos olet jo maksanut laskun, toimita laskun liitteenä maksukuitti.

Jos kela-vähennystä ei kuitenkaan tehdä palveluntuottajan toimesta, toimita sairauskassaan selvitys hammaslääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista lomake, lasku sekä allekirjoitettu korvaushakemus. Jos olet maksanut laskun, toimita laskun liitteenä maksukuitti.

Suuhygienistin palkkioiden osalta toimita lisäksi hammaslääkärin tutkimus- ja hoitomääräys suuhygienistin hoitoon.

Apuvälineet

Sairauskassa korvaa lääkärin määräämien sidosten, apuvälineiden, tekojäsenten ja laitteiden hankkimiseen 150€/v, joita ei ole mahdollista saada joko pysyvästi tai tilapäisesti ilmaiseksi. Kuitenkin enintään yhdet kappaleet kalenterivuodessa.

Korvauksen hakeminen

Toimita sairauskassaan lääkärin lähete ja kuitti maksetusta apuvälineestä.