Kassankokouskutsu 18.11.2020

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KASSANKOKOUS

Aika: ke 18.11.2020 klo 15.30
Paikka: Vuorenhovi, Linnavuori

Kokouksessa käsitellään:

  1. Kassan sääntöjen 35§:n marraskuun kassankokoukselle määräämät asiat
  2. Kassan sääntöjen 16§:n muutos:

Muutetaan kohta ”jäsenen kuoltua suoritetaan hautausavustuksena 760 euroa 1500 euroksi.”

Poistetaan kokonaan kohta 3 ”Kun kassasta eronnut jäsen, joka on jäänyt työnantajan palveluksesta eläkkeelle ja on ollut sitä ennen kassan jäsenenä vähintään 15 vuotta, kuolee, suoritetaan edellisen momentin mukaan siihen oikeutetuille, mikäli käyttörahaston varat sen sallivat, hautausavustuksena 2 momentissa mainittu rajoitus huomioon ottaen kassankokouksen vuodeksi kerrallaan vahvistama enimmäiseuromäärä”

  1. Kassan sääntöjen 28§:n muutos:

Poistetaan kohta 4. ” 16§:n 3 momentissa mainittuun tarkoitukseen”

  1. Kassan sääntöjen 35§:n muutokset:

Muutetaan kohdan ”Viimeistään marraskuussa pidettävässä varsinaisessa kassankokouksessa: kohta 5) Hyväksytään 16§:ssä olevien hautausavustusten enimmäismäärät seuraavaksi kalenterivuodeksi” kohdaksi 5) Hyväksytään 16§:ssä olevan hautausavustuksen enimmäismäärä seuraavaksi kalenterivuodeksi

Sääntömuutosehdotukset ovat nähtävissä sairauskassassa.

Linnavuoressa 21.10.2020
Sairauskassan hallitus                     

Kokousmateriaalin varaamiseksi ja kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydetään ennakkoilmoittautumista  10.11. mennessä sähköpostitse susanna.koskela@agcocorp.com tai puhelimitse p. 040 357 8408.
ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN ON TÄRKEÄÄ KORONATILANTEEN VUOKSI!!!